PARK HOUTRIBHOOGTE

PROJECTOMSCHRIJVING

WONINGTYPEN

PARK INFORMATIE

ACTUEEL NIEUWS

INTERESSE EN CONTACT

LELYSTAD

Park Informatie

Eigendom 
Het gehele woonpark met uitzondering van de openbare wegen wordt eigendom van de bewoners. Hiervoor is de volgende juridische opzet ontwikkeld:

Woningen
De grond onder de woning wordt eigendom van de bewoner. Daarmee is het eigendomsrecht van de woning op de best mogelijke manier vastgelegd, en kan deze op normale wijze middels hypotheek worden gefinancierd.

Bij elke woning behoort een stuk mandelige grond waarvan de bewoners van die woning exclusief het privé-gebruik hebben.
Dit betekent dat zij niet hoeven toe te staan dat anderen zich daar bevinden.

Mandelige eigendom
De overige grond van het park wordt mandelige eigendom van de gezamenlijke woningeigenaren. De rechten en plichten uit de mandeligheid zijn onlosmakelijk aan de eigendom van elke woning verbonden.

Stichting
Het bestuur en beheer van de mandeligheid wordt gevoerd door een daarvoor speciaal in het leven geroepen stichting, de Stichting Beheer Houtribhoogte. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, waarvan er twee worden aangewezen door de mandeligheid, bij realisatie van de laatste woning zal een derde bestuurder worden aangewezen door de gemeente Lelystad.

De stichting heeft rechtspersoonlijkheid, en daarmee een vermogen dat afgescheiden is van dat van de eigenaren.

De stichting heeft als taak het beheer van het woonpark, meer in het bijzonder:

  • het dagelijks beheer;
  • aanbesteding van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
  • inning van de bijdragen van de bewoners en de gemeente.

Beheerder
Wanneer het woonpark in een gevorderd stadium is, zal er een beheerder in vaste dienst worden aangesteld. Deze fungeert als centrale contactpersoon voor de bewoners en is belast met het dagelijks toezicht en het coördineren van onderhoudswerkzaamheden.

Toegankelijkheid
De mandelige gebieden zijn toegankelijk voor
alle bewoners.De stroken natuurgebied aan de buitenkant van het park zijn ook toegankelijk voor het publiek. Deze toegang is wel gebonden aan regels, die middels bordjes bij de toegangswegen kenbaar worden gemaakt. De regels bepalen o.m. dat het bezoekers niet is toegestaan zich buiten de aangegeven wandelpaden te begeven, dat het park alleen toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang, en dat bezoekers geen overlast mogen veroorzaken.

Onderhoud
Het totale onderhoud van het gebied wordt verzorgd door de stichting op basis van een door de gemeente goedgekeurd beheerplan. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf.Dit onderhoud omvat mede de delen waarvan de bewoners het exclusieve privé-gebruik hebben. Daarmee zijn de bewoners bevrijd van dit onderhoud, en is bovendien gewaarborgd dat het op een consistente manier gebeurt, waarmee het harmonieuze landschappelijk beeld niet verstoord wordt.De bewoners en de gemeente dragen bij in de kosten van onderhoud; voor elke woning is de bijdrage vastgelegd, aan de hand van grootte en ligging.

Documentatie

De juridische opzet is vastgelegd in

  • akte van mandeligheid
  • statuten Stichting Beheer Houtribhoogte
  • bewonersreglement
  • toegangsreglement

welke stukken natuurlijk voor kandidaat-kopers ter inzage zijn.