PARK HOUTRIBHOOGTE

PROJECTOMSCHRIJVING

WONINGTYPEN

PARK INFORMATIE

ACTUEEL NIEUWS

INTERESSE EN CONTACT

LELYSTAD

Het woonpark
In het woonpark worden 197 woningen gerealiseerd. Gelet op de 24 ha. van het gebied, is dit geen intensieve bebouwing, wat bepaald zal bijdragen aan de woonkwaliteit. In de natuurlijke omgeving zijn deelgebieden te onderscheiden die elk weer een eigen en bijzondere karakter hebben. Zo is er in het oorspronkelijke zandgebied, dat een duinachtig karakter heeft, en de dijkgebieden die weer een heel ander aanzicht hebben. In het lagere gelegen gedeelte heeft zich een rietachtige omgeving gevormd rond natuurlijke waterpartijen, die nog verder zullen worden uitgebreid.

De woningen
Voor elk deelgebied is een apart, aan de omgeving aangepast woningtype ontwikkeld door Klunder Architecten. De dijkwoningen aan de kant van het IJsselmeer bijvoorbeeld zijn zo hoog dat ze boven de dijk uitsteken, en uitkijken over het water. De rietwoningen daarentegen zijn lager en breder, waardoor ze goed in de omgeving passen.

Alle woningen hebben gemeen dat de buitenmuren dragend zijn. Hierdoor ontstaat een grotere vrijheid bij de binneninrichting. De woningen worden verder gekenmerkt door grote terrassen en balkons, die veel privacy bieden.

Zorgeloos wonen
Park Houtribhoogte wordt niet alleen een zeer aangename, maar ook een veilige woonomgeving: er is geen doorgaand autoverkeer, het park krijgt een eigen beheerder, de woningen kunnen onder andere worden uitgerust met brand- en inbraakbeveiliging en het park krijgt het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Beheer en onderhoud
Het beheer van het gebied is toevertrouwd aan een stichting, de Stichting Beheer Houtribhoogte, waarin de bewoners de zeggenschap hebben. Het gehele gebied, met inbegrip van de zones rond de woningen, wordt gemeenschappelijk onderhouden.

De bewoners hebben daardoor geen zorgen over tuinonderhoud. Hoewel de bewoners in de toekomst daarover zelf kunnen beslissen, wordt het onderhoud in eerste instantie uitbesteed aan de aannemer die ook de aanleg heeft verzorgd.

Door het gemeenschappelijk onderhoud is zeker gesteld dat het woonpark op een consistente en degelijke manier wordt onderhouden, wat de kwaliteit van de woonomgeving ten goede zal komen.